Alternatif Enerji Projeleri

Dünyamızda enerji ihtiyacı her yıl artmaktadır. Buna karşılık bu talebi karşılayan fosil-yakıt rezervi ise çok daha hızlı bir şekilde azalmaktadır. Bununla birlikte, doğal kaynaklarımızın korunması için, yenilenebilir enerji kaynakları ; rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, biyokütle enerjisi, hidrojen enerjisi, jeotermal enerji, hidro-elektrik enerji projeleri üzerine çalışmalar ve yatırımlar gün geçtikçe artmaktadır.

Citygroup Energy A.Ş olarak biz ise, Türkiye’de son dönemlerde alternatif enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar içerisinde güneş enerjisi projelerine ilgimiz ve araştırmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir.

.